Baseball Jerseys Wholesale  
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home2/ibardiac/public_html/vums.ibardia.com/index.php:16) in /home2/ibardiac/public_html/vums.ibardia.com/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/hooks.php on line 258

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home2/ibardiac/public_html/vums.ibardia.com/index.php:16) in /home2/ibardiac/public_html/vums.ibardia.com/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/hooks.php on line 258
اعتبار بخشی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مراکز آموزش مجازی دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و کرمان – دانشگاه علوم پزشکی مجازی

اعتبار بخشی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مراکز آموزش مجازی دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و کرمان

rx online

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی- در راستای تحقق آیین نامه نظارت و ارزشیابی مراکز آموزش مجازی و دانشکده های آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور که از وظایف شورای عالی آموزش مجازی است، مراحل ارزیابی درونی و اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی اصفهان و کرمان و دانشکده مجازی تهران انجام شد. برای این منظور ابتدا پرسشنامه اطلاعات مراکز و دانشکده های مجازی توسط مرکز آموزش مجازی اصفهان و دانشکده مجازی تهران تکمیل و به دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی ارسال شد. بعد از بررسی اولیه این پرسشنامه ها و هماهنگی با ایشان بازدید حضوری از آنها توسط نمایندگان دبیرخانه صورت گرفت. در این بازدید ها کلیه اطلاعات ارائه شده مورد بررسی، اصلاح و تایید قرار گرفت. این اطلاعات در کمیته ارزشیابی و اعتباربخشی بررسی شده و تحقق یک یک استانداردهای مراکز آموزش مجازی و دانشکده¬های مجازی کشور تایید شد. پیشنهاد حکم اعتباربخشی این مراکز به شورای عالی آموزش مجازی ارائه گردید و در نشست دوم این شورا تنفیذ شد. مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز که در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته بود و صدور حکم اعتبار منوط به رفع ایراداتی که در شورای عالی ارائه گردید، شده بود، با ارسال اطلاعات تکمیلی و مستندات رفع ایرادات، مجددا بررسی شد. هر سه مرکز فوق موفق به کسب حکم اعتباربخشی “معتبر” شدند. این حکم برای مدت سه سال اعتبار دارد. دانشگاه علوم پزشکی مجازی ضمن تبریک به این سه دانشگاه، توفیق بیش از پیش برای توسعه آموزش مجازی و خدمت به آموزش در دانشگاه خود را آرزومند است.